Centraldammsugare ger en dammfriare inomhusluft

En vanlig dammsugare blåser ut sin sugluft i rummet. Det innebär att den blåser upp damm som ska sugas upp och att de minsta dammpartiklar följer med sugluften ut i rummet igen – speciellt om filtren är gamla. En centraldammsugare tar med sig dammet ut ur huset. Skräp och smuts stannar i behållaren på centraldammsugaren medan damm och sugluften från centraldammsugaren försvinner ut från huset genom utblåsventilen på utsidan.

 

Vetenskaplig undersökning

Allergihämmande – klinisk studie från UC-Davies, USA visar att användandet av en Beam centraldammsugare reducerar allergisymptom upp till 61% tack vare sin höga sugförmåga. I jämförelsen med fem marknadsledande dammsugare av amerikansk traditionell typ och Beam Serenity® Plus centraldammsugarsystem sjönk flera av de traditionella dammsugarnas smutsavlägsnande med 10 procent under testperioden, medan däremot Beam centraldammsugare behöll samma smutsavlägsnande.

 

 

  Mindre damm i inomhusmiljön med Beam centraldammsugare
Beam centraldammsugare ger en dammfriare inomhusmiljö