Beam centraldammsugare- en ren inomhusmiljö

Med en Beam centraldammsugare minskar flera former av allergier visar klinisk forskning på Kaliforniens universitet Davis Forskning.

Inomhusluft som är förorenad är ett av de vanligaste problem som allergiexperter arbetar med. Att installera en centraldammsugare rekommenderas av den amerikanska expertisen som ett medel för att undanröja förorenande ämnen. Forskarna vid universitet Davis i Kalifornien har genomfört undersökningar som visar att centraldammsugare kan mildra allergisymptom.

Resultat

Till skillnad från traditionella dammsugare tar en Beam centraldammsugare bort mycket mer av damm, kvalster, pollen, djurmjäll och andra allergiframkallare än vanliga dammsugare och lindrar följaktligen allergisymptom i högre grad.

Undersökningsresultaten har redovisats i artikeln "Inverkan av ett central-dammsugarsystem på livskvaliteten hos patienter med allergisk rinit (snuva) förknippad med husdamm", som publicerats i Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. Studien genomfördes under ledning av Stanley M. Naguwa, MD, och M. Eric Gershwin, MD, båda på Avdelningen för reumatologi, allergi och klinisk Immunologi, Kaliforniens universitet vid Davis Medicinska fakultet, Davis, Kalifornien, USA.

 

 

 

ruta Ett hälsosammare hem med renare inomhusluft
Mindre damm tack vare Beam centraldammsugare